Busy i autobusy

Wyna­jem autokarów oraz busów

Ofer­u­jemy wyna­jem autokarów różnej wielkości, różnej ilości miejsc siedzących.

Propozy­cję kieru­jemy do firm, szkół, grup zor­ga­ni­zowanych oraz osób prywatnych.

Autokary posi­adają 19 do 54 miejsc.

Autobusy i Busy Pszczyna CzechZ

Ofer­u­jemy oraz orga­nizu­jemy wyjazdy:

 • turystyczno-​wycieczkowe
 • kulturalno-​oświatowe
 • sportowe
 • okolicznoś­ciowe
 • inte­gra­cyjne
 • piel­grzymkowe
 • zagraniczne
 • trans­fery

Orga­ni­za­cja wycieczek i kuligów

Pro­ponu­jemy kom­plek­sową organizację:

 • wycieczek kra­jowych i zagranicznych
 • kuligów

Współpraca ze szkołami

Od lat współpracu­jemy ze szkołami. Woz­imy uczniów, wycieczki szkolne.

Zapy­taj o ceny

Jesteśmy na rynku od 1990 roku!

Jesteśmy firmą kom­plek­sowo orga­nizu­jącą imprezy, świad­czącą usługi transportowe.

Orga­ni­za­cja imprez

Ofer­u­jemy kom­plek­sową orga­ni­za­cję imprez, takich jak: wesela, studniówki, imprezy rodzinne.

Dys­ponu­jemy lokalami, doskon­ałym oświ­etle­niem, nagłośnie­niem, muzyką, zapleczem kuchen­nym, kel­nerami i wszys­tkim co potrzebne, aby Twoja impreza była nieza­pom­ni­ana dla gości i bezstre­sowa dla Ciebie!

Spoko­jna głowa, wszys­tkim zajmiemy się my!

Zobacz szczegóły

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów. Obsługu­jemy wszelkie imprezy.

Zobacz szczegóły

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Disco Life Drink Bar Przewóz Osób
Zbigniew Czech
tel. 792 233 334 (biuro)
kom: 602 572 232 (właściciel)
zbigniew.czech@o2.pl
NIP: 651-000-63-41

Zapytaj!

 • Napisz do nas!
 • Zadzwoń!
 • Negocjuj!