Lokale

Dys­ponu­jemy kilkoma lokalami, które ide­al­nie sprawdzą się na Twoją Imprezę!

Sala GOK Suszec (duża sala)

Sala Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Suszcu to ide­alna sala na duże imprezy.

Więcej o Sali GOK

Café Gaudi (w GOK Suszec)

Ide­alna sala na mniejsze kam­er­alne imprezy. Lokal Café Gaudi mieści się w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Suszcu.

Więcej o Café Gaudi

Café Pal­ladino (OSP Mizerów)

Ide­alny lokal na kam­er­alne spotka­nia w gronie przy­jaciół. Reg­u­larnie orga­nizu­jemy dyskoteki.

Więcej o Café Palladino

Dowolna inna sala

Na Twoje życze­nie możemy zor­ga­ni­zować imprezę w dowol­nym innym miejscu wybranym przez Ciebie.

Zapy­taj o szczegóły!

Jesteśmy firmą kom­plek­sowo orga­nizu­jącą imprezy, świad­czącą usługi transportowe.

Orga­ni­za­cja imprez

Ofer­u­jemy kom­plek­sową orga­ni­za­cję imprez, takich jak: wesela, studniówki, imprezy rodzinne.

Dys­ponu­jemy lokalami, doskon­ałym oświ­etle­niem, nagłośnie­niem, muzyką, zapleczem kuchen­nym, kel­nerami i wszys­tkim co potrzebne, aby Twoja impreza była nieza­pom­ni­ana dla gości i bezstre­sowa dla Ciebie!

Spoko­jna głowa, wszys­tkim zajmiemy się my!

Zobacz szczegóły

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów. Obsługu­jemy wszelkie imprezy.

Zobacz szczegóły

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Disco Life Drink Bar Przewóz Osób
Zbigniew Czech
tel. 792 233 334 (biuro)
kom: 602 572 232 (właściciel)
zbigniew.czech@o2.pl
NIP: 651-000-63-41

Zapytaj!

  • Napisz do nas!
  • Zadzwoń!
  • Negocjuj!