Kawiarnia w Mizerowie – Café Palladino

Dyskoteka w Mize­rowie? Czy to hasło Ci coś mówi? Dyskoteki w Mize­rowie są legendarne!

Nowy lokal w Mizerowie

Mamy przy­jem­ność zaprosić do nowo otwartej kaw­iarni w Mize­rowie: Café Pal­ladino

Nie szczędzil­iśmy czasu i fun­duszy, aby stworzyć wyjątkowe miejsce. Mamy nadzieję, że koń­cowy efekt przy­pad­nie Wam do gustu i doceni­cie kli­mat, który panuje w tym miejscu.

Lokaliza­cja

Trafić bardzo łatwo: przy głównej trasie w cen­trum Mize­rowa, w budynku OSP Mizerów.

Zobacz na mapce

Styl

Wnętrze Café Pal­ladino jest styl­i­zowane na starą win­nicę. Stoły wyko­nane są z drewna i szkła osad­zonego na starych, drew­ni­anych beczkach. Ściany są pokryte cegłami, z których każda jest inna. Wewnątrz palą się świece i panuje odpręża­jąca atmosfera.

Można by pomyśleć, że to stara zabytkowa piwnica, ale mamy zupełnie inne czasy! Całości dopeł­ni­ają nowoczesne tech­nolo­gie takie jak LED czy sprawna wenty­lacja i kli­matyza­cja, które będąc w tle zapew­ni­ają kli­mat i dobre samopoczucie.

W lokalu znajdziesz

 • barek
 • sto­liki z lożami
 • poczekalnię (wysokie krzesła, hookery)
 • miejsce do tańczenia (dyskoteka)
 • wygodne fotele i kanapy
 • palarnię

Infra­struk­tura

 • wygodna lokaliza­cja
 • duży park­ing
 • tuż przy dużej sali OSP Miz­erów (ide­alna na orga­ni­za­cję wesela)
 • kom­plek­sowa obsługa imprez

Cieka­wostki

Wyko­rzys­tal­iśmy najnowsze dostępne tech­nolo­gie takie jak LED, lasery, spec­jal­isty­czne nagłośnie­nie, pro­ce­sory dźwięku i gen­er­a­tory mgły.

Ściany lokalu są ręcznie mal­owane. Obrazy przed­staw­iają widoki na winnice.

Więk­szość ele­men­tów wys­troju było wykony­wane na spec­jalne zamówie­nie, nigdzie nie zna­jdziesz podob­nego miejsca!

Zobacz

To trzeba zobaczyć na własne oczy, na zdję­ci­ach nie poczu­jesz klimatu!

Jesteśmy firmą kom­plek­sowo orga­nizu­jącą imprezy, świad­czącą usługi transportowe.

Orga­ni­za­cja imprez

Ofer­u­jemy kom­plek­sową orga­ni­za­cję imprez, takich jak: wesela, studniówki, imprezy rodzinne.

Dys­ponu­jemy lokalami, doskon­ałym oświ­etle­niem, nagłośnie­niem, muzyką, zapleczem kuchen­nym, kel­nerami i wszys­tkim co potrzebne, aby Twoja impreza była nieza­pom­ni­ana dla gości i bezstre­sowa dla Ciebie!

Spoko­jna głowa, wszys­tkim zajmiemy się my!

Zobacz szczegóły

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów. Obsługu­jemy wszelkie imprezy.

Zobacz szczegóły

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Disco Life Drink Bar Przewóz Osób
Zbigniew Czech
tel. 792 233 334 (biuro)
kom: 602 572 232 (właściciel)
zbigniew.czech@o2.pl
NIP: 651-000-63-41

Zapytaj!

 • Napisz do nas!
 • Zadzwoń!
 • Negocjuj!