Restauracja Café Gaudi

Odd­a­jemy do Państwa dys­pozy­cji wyjątkowy lokal, sprawd­zony przez naszych gości na imprezach różnego typu.

Imprezy orga­ni­zowane przez Café Gaudi

W Café Gaudi przy Suszeckim GOKu najczęś­ciej organizujemy:

 • urodziny (trzy­dzi­estki, czter­dzi­estki, pięćdziesiątki, osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki, setki!),
 • jubileusze (złote gody, sre­brne wesele),
 • ważné wydarzenia (chrzciny, roczki, komu­nie, ode­jś­cie na emeryturę),
 • mniejsze wesela,
 • inne imprezy okolicznościowe.

Lokal

 • maksy­mal­nie do 75 miejsc przy stołach
 • barek
 • pełna kli­matyza­cja (możli­wość szy­bkiej wymi­any całego powietrza)
 • parkiet taneczny
 • oświ­etle­nie dyskotekowe, kula
 • sprzęt nagłaś­ni­a­jący
 • kamery stale nagry­wa­jące imprezę, wyświ­et­la­jące powtórki w trak­cie imprezy
 • duże telewiz­ory LED
 • fotele i kanapy
 • przy­tulna i kam­er­alna atmosfera

Gale­ria zdjęć

Lokaliza­cja

ul. Ogrodowa 22

43267 Suszec

Zobacz na mapce

Wygodny dojazd, duży parking!

Jesteśmy firmą kom­plek­sowo orga­nizu­jącą imprezy, świad­czącą usługi transportowe.

Orga­ni­za­cja imprez

Ofer­u­jemy kom­plek­sową orga­ni­za­cję imprez, takich jak: wesela, studniówki, imprezy rodzinne.

Dys­ponu­jemy lokalami, doskon­ałym oświ­etle­niem, nagłośnie­niem, muzyką, zapleczem kuchen­nym, kel­nerami i wszys­tkim co potrzebne, aby Twoja impreza była nieza­pom­ni­ana dla gości i bezstre­sowa dla Ciebie!

Spoko­jna głowa, wszys­tkim zajmiemy się my!

Zobacz szczegóły

Busy i autobusy

Ofer­u­jemy wyna­jem busów i auto­busów. Obsługu­jemy wszelkie imprezy.

Zobacz szczegóły

Zapraszam do współpracy!

Zbig­niew Czech

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Disco Life Drink Bar Przewóz Osób
Zbigniew Czech
tel. 792 233 334 (biuro)
kom: 602 572 232 (właściciel)
zbigniew.czech@o2.pl
NIP: 651-000-63-41

Zapytaj!

 • Napisz do nas!
 • Zadzwoń!
 • Negocjuj!